Tors Mølle den 25. januar 2020

En enlig trane står i vandkanten.